Björklidens Gårdsmuseum på Ljusterö

Björklidens gårdsmuseum vill ge dig en inblick i hur livet var i Stockholms skärgård förr. Här visas föremål från framför allt 1900-talets början, vilka skildrar både människornas liv och arbete. Du kan bland annat betrakta föremål från fiske, hönseri mmHanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.