Nydala Klosterträdgård

Nydala Kloster

Föreningen Nydala klosterträdgård bildades i mars 2007 med syfte att anlägga, driva och utveckla den trädgård som nu har börjat ta form vid resterna av Nydala kloster.


Nydala Klosterträdgård