Eda Skans Museum

Muséet är öppet Måndag - Fredag 10 - 16.00. 2023 är entréavgiften 50 kr för vuxna (från 15 år) och 20 kr för barn 7-14 år. Barn under 7 år i sällskap med målsman fritt.