Eda Skans Museum

Muséet är öppet Måndag - Fredag 10 - 16.00. Fr o m januari 2022 är entréavgiften 50 kr för vuxna och 20 kr för barn. Barn 7-14 år i sällskap med målsman fritt.

Militärhistoriskt museum som belyser 1644 Haniballfejden till unionsupplösningen 1905 med utgångspunkt från Eda skans.


Eda Skans Museum
Normavägen 2
67040 Åmotfors
057130451