Gamla Bruket i Munkfors

Bruksområdet är vackert beläget vid Klarälvens
största vattenfall. Den första stångjärnshammaren
byggdes här år 1670 av borgmästaren i Karlstad,
Johan Börjesson.

Filmen är producerad av Time Television i Kil.


Gamla Bruket i Munkfors