Vätternrundan

Vätternrundan passerar Hjo

Premiären för Vätternrundan ägde rum fredag 17 juni 1966. Ett motionslopp på cykel över 300 km i en etapp runt den vackra sjön Vättern. Start och mål i Motala och med idrottsföreningen Motala AIF som arrangör. Med sitt stora deltagarantal har Vätternrundan och folkfesten som anger loppet sedan dess satt sin prägel på Motala. I dag är det världens största cykelmotionslopp med nära 18 000 deltagare varav många är från utlandet.


e-post